Bosanskohercegovački slikar i grafičar.
Rođen 1940. u Bosanskom Petrovcu. Slikarstvo je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani u klasi Maksima Sedeja 1963. a 1965. završio postdiplomski studij grafike kod prof. Rike Debenjaka. Godine 1973. postaje docent ALU u Sarajevu. U slikama donosi raskošan svijet fantastične figuralike oslonjene na bosansku tradiciju, španjolski barok i ranu renesansu. Ciklusi: Velázquez; Kronika o Sarajevu…
Dobitnik je preko 50 nagrada i priznanja za svoj rad.
Živio je i radio u Zagrebu i Dubrovniku sve do smrti 2012. godine.