Hrvatski slikar i kipar. Rođen je 1931. u Kotoru, a umro 2006. u Splitu.
Završio je Akademiju primjenjene umjetnosti u Zagrebu 1955.
Od 1955. do 1959. bio je suradnik majstorske radionice Krste Hegedušića. Samostalno je izlagao po cijeloj tadašnjoj Jugoslaviji te inozemstvu (Rim, Bari, Firenca, San Marino…). Prepoznatljiv je kao autor stiliziranih figura oblih volumena. Česti su mu motivi povezani s morem (mornari, kapetani, brodovi). Dobitnik je brojnih nagrada za skulpturu, ilustraciju i javne spomenike.
Godine 1995. imao je veliku izložbu u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu.