Hrvatski slikar rođen 1921. u Ključu kraj Novog Marofa, a umro 2008. u Varaždinu.
Rođen u brojnoj obitelji, završio je stolarski zanat u Zagrebu i Zemunu. Nije imao slikarsko obrazovanje osim večernjeg tečaja crtanja kod Koste Angelija Radovanija. Nakon prve izložbe krajem 50- ih posvetio se samo slikanju.
Osebujnim stilom ( točke, krugovi, krivulje) i živim bojama slika maštovite poetičke krajobraze te alegorijske i nadrealne prizore prirode i sela Hrvatskog zagorja. Najčešće je slikao brijegove, cvijeće, oblake i sunce. Imao je 200 samostalnih izložbi.
Godine 1963. izlagao je u galeriji “Mona Lisa” u Parizu. Oslikao je i keramiku za poznatu tvrtku Rosenthal. Izradio je velike zastore za kazalište u Tokiju i Muzej moderne umjetnosti u Urawi u Japanu.