Rođen je 1930. u Požegi.
Završio je Pomorsku akademiju u Rijeci. Slikar, grafičar, ilustrator, scenograf, kipar. Član je HLDU Rijeke i Zagreba. Samostalno izlagao u Rijeci, Opatiji, Dubrovniku, Zagrebu, Veneciji, Firenci, Beču, Londonu, Melburnu, New Yorku, Oslu.